Avís legal i política de privacitat

Les dades identificatives (*) del responsable de pedalesdelmundo.com, són les que figuren a continuació:

Consultoria deth Pirèneu, SL
Avda. Maladeta, 11
25530 Vielha (Lleida)
Telèfon i fax: 973 643 662
Email: pedales(ELIMINAR)@pedalesdelmundo.com

(*) En cumpliment del deure d'informació que estableix l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Consultoria deth Pirèneu, SL o de terceres persones amb qui Consultoria deth Pirèneu SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.

Consultoria deth Pirèneu S.L. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Consultoria deth Pirèneu, SL.

Responsabilitat sobre els continguts

L'usuari d'aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Consultoria deth Pirèneu, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Consultoria deth Pirèneu, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Consultoria deth Pirèneu, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguts en altres pàgines web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. Consultoria deth Pirèneu S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Consultoria deth Pirèneu S.L.

Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Consultoria deth Pirèneu, SL informa que les dades personals recollides des d'aquesta pàgina web serán d´us exclusiu per la finalitat que es demanen. Es podrá exercir el dret ARCO en qualsevol moment enviant un mail a pedales(ELIMINAR)@pedalesdelmundo.com