Reglament

Les rutes integrades a la xarxa de Pedales del Mundo només poden realitzar-se amb reserva prèvia a través de la Central de reserves de Pedales del Mundo, i no es poden reservar directament als establiments adherits a la ruta. En el cas de presentar-te en qualsevol establiment sense reserva concertada amb Pedales del Mundo, l'organització no es farà càrrec de la situació.

Aspectes bàsics

 • Abans d'iniciar el recorregut reservat, tots els participants hauran de presentar-se a la seu de la ruta que vagin a realitzar per recollir el forfait (llibre de ruta, mapa, obsequis...) així com per rebre les explicacions o últimes indicacions sobre el recorregut.
 • Cap de les rutes de la xarxa de Pedales del Mundo és competitiva. L'objectiu és completar el recorregut proposat passant-ho el millor possible, marcant el ritme mínim necessari per arribar a l'objectiu de cada etapa (l'allotjament o el final del trajecte, sigui quin sigui el cas).
 • Tots els que acabaven el recorregut amb tots els controls de pas segellats, rebran el maillot exclusiu de finisher de la ruta.
 • Les rutes de la xarxa de Pedales del Mundo són activitats a l'aire lliure amb un component d'aventura important. Les inclemències meteorològiques, exceptuant casos extrems, no són motius de suspensió de l'activitat.

Formalització de la reserva

 • Les reserves quedaran formalitzades mitjançant l'abonament d'una paga i senyal de 15euros per persona i nit. La totalitat de l'import s'haurà d'abonar amb un mínim de 15 dies abans d'iniciar la ruta.
 • Si la reserva s'efectua 15 dies abans (o menys) d'iniciar l'itinerari, s'haurà d'abonar directament l'import íntegre.

Cancel·lacions

 • Anul·lant fins a 15 dies abans de l'inici del recorregut es tornarà l'import íntegre.
 • Anul·lant fins dels 15 dies previs i abans de 2 dies de l'inici del recorregut, es perdrà la totalitat de la paga i senyal.
 • Anul·lant el dia abans de començar, el mateix dia de començar o durant el recorregut, es perdrà l'import íntegre de la reserva.
 • En cap ocasió es tornarà l'import de l'assegurança en cas de que s'hagi contractat.
 • Es considera «día d'inici del recorregut» el mateix dia en que hagin sigut contractats els serveis.
 • Si es produeix l'anul·lació d'una reserva o part d'ella ( per exemple si alguna persona del grup es dona de baixa) i ja s'ha entregat el forfait sencer o part del mateix (per exemple; l'enviament del track) es perdrà l'import íntegre de la reserva, independentment de la data de la data en què es produeixi aquesta anul·lació.
 • En el cas de no pernoctar on s'ha reservat, pel motiu que sigui, la reserva es perd i és necessari pagar l'import íntegre a l'establiment en el que s'hagi dormit.

Abandonaments

 • Si per qualsevol motiu s'ha d'abandonar la ruta, és imprescindible avisar a la organització de la ruta. En el llibre de ruta que s'entrega en el moment de recollir el forfait, es faciliten els números de telèfon dels serveis de taxi i de l'organització.

Recomanacions

 • Els participants hauran de portar el material personal mínim per realitzar l'activitat, així com una bicicleta en condicions i un equip de reparacions mínim. També existeix la possibilitat de llogar la bicicleta en la majoria de les nostres rutes (demaneu-nos informació).
 • El respecte a l'entorn és absolutament prioritari, la conducció durant el recorregut serà el menys agressiva possible, mai s'embrutarà l'entorn de cap manera i es respectaran les normes establertes pels organismes competents o propietaris dels terrenys de pas, fent especial menció en la realització a peu dels trams indicats per la direcció en el cas de que sigui necessari.
 • És important considerar els aspectes pes/volum al preparar l'equipatge a transportar durant el recorregut. Totes les rutes de la xarxa de Pedales del Mundo inclouen el transport d'una maleta de màxim 12 kg de pes per cada participant. Les maletes extres o que sobrepassin aquest pes, es cobraran a part.