Informació pràctica

¿Com puc demanar un pressupost per fer una de les rutes?

A través de les fitxes de cadascuna de les rutes, arribant a través del buscador, o accedint directament a elles des del peu de la web, es podrà treure un pressupost online en base a les opinions seleccionades en el formulari (nombre d'etapes, dates, ciclistes que faran la ruta, acompanyants, serveis contractats, etc.) Abans d'enviar el pressupost, vostè obtindrà una xifra del cost del viatge amb les opcions seleccionades.

Si el pressupost m'encaixa, ¿com sabré que s'ha formalitzat la reserva?

Si vostè està conforme amb el preu aproximat en base a les opcions seleccionades, pot enviar el pressupost per a que a la Central de Reserves de Pedales del Mundo es comenci el procés de la reserva de forma personalitzada, contactant via telefónica o per correu electrònic.

Modalitats de pagament

La forma de pagament habitual és mitjançant transferència bancària al número de compte que facilitarà la Central de Reserves de Pedales del Mundo, tant per la paga i senyal (si hi fos) com pel reste de pagament relacionats.

Documents de reserva

un cop realitzat el pagament de la totalitat, la Central de Reserves de Pedales del Mundo us facilitarà via correu electrònic el document de reserva (voucher) resum del vostre viatge, que haureu de portar a sobre durant tota la ruta.