Noticies

Pedales de Mundo: compromesos amb el medi ambient

Pedales del Mundo

Tuga Wear i Pedales del Mundo, dues empreses compromeses amb el medi ambient, hem pogut eliminar el plàstico dels mallots que entreguem als ciclistes un cop finalitzades les nostres rutes. Amb les noves remeses que ens arriven de fàbrica, s’entregaran empaquetats en sobres de paper.